Korn Arch Design Architectural Services
โทร 089-481-6742
  • th

แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านยกพื้นสูง


แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านยกพื้นสูง

บ้านชั้นเดียว

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เจ้าของอาคารคุณกนกกานต์ สิงห์คะ สถานที่ก่อสร้าง ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

สอบถาม
บ้านชั้นเดียว

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เจ้าของโครงการ ทญ.พจนพรรณ มีสัจจี ที่ตั้งโครงการ เขาใหญ่ นครราชสีมา

สอบถาม
บ้านชั้นเดียว PoolVilla

บ้านชั้นเดียว PoolVilla เจ้าของอาคาร KornHouse

สอบถาม
บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นทรอปปิคอล

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณวิศวชน คุตไชยกุล สถานที่ก่อสร้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สอบถาม