Korn Arch Design Architectural Services
โทร 089-481-6742
  • th

แบบร้านกาแฟ, แบบร้านอาหาร, แบบร้านเบเกอรี่


แบบร้านกาแฟ, แบบร้านอาหาร, แบบร้านเบเกอรี่

ร้านกาแฟ-เบเกอร์รี่

โครงการร้านกาแฟ,เบเกอร์รี่ เจ้าของอาคาร คุณภวัต คมกฤตเกษมไชย สถานที่ก่อสร้าง ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สอบถาม
ร้านกาแฟชั้นเดียว

ร้านกาแฟชั้นเดียว เจ้าของอาคาร คุณสุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์ สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สอบถาม