Korn Arch Design Architectural Services
โทร 089-481-6742
  • th

แบบออฟฟิศ,แบบโฮมออฟฟิศ, แบบสำนักงาน


แบบออฟฟิศ,แบบโฮมออฟฟิศ, แบบสำนักงาน

สำนักงานสูง 4 ชั้น

อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น เจ้าของอาคาร คุณวิทยา สถานที่ก่อสร้าง ถนนเอกชัย เขตบางบอน กทม.

สอบถาม
สำนักงาน 2 ชั้น

ต่อเติมสำนักงาน 2 ชั้น เจ้าของอาคารคุณศรัญญา กิตติวัฒนโชติ (บริษัท Team Creation) สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอบถาม
สำนักงานชั้นครึ่ง